Tuaisceart Dhún na
nGall

Na Ceantair

Gheobhaidh tú eolas faoina himeachtaí is tábhachtaí ag tarlú ar fud na gceantar anseo.

Lúnasa - D.Fómhair 2022
An Scéim Gaelchara

  An Scéim Gaelchara

  Is í aidhm na scéime seo ná deis a thabhairt d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga trí Ghaeilge a úsáid is a chleachtadh i suíomh spraíúil agus sóisialta i gcuideachta le cainteoir dúchais.

  August - September 2022
  The Gaelchara Scheme

   The Gaelchara Scheme

   The aim of this scheme is to give learners of Irish the opportunity to improve their language skills through using and practicing their Irish in a fun and social setting with a native speaker.

   LPT Tuaisceart Dhún na nGall
   Fúinn

   LPT Tuaisceart Dhún na nGall

   Fís an Choiste

   Is í an fhís atá ag Coiste Stiúrtha LPT Tuaisceart Dhún na nGall, trí bheith ag obair go dlúth le pobal an LPT, agus go háirithe leis an aos óg;

   • go n-ardófar líon na gCainteoirí Laethúla Gaeilge sa LPT 2-3% le linn saolré an Phlean Teanga seo
   • go mbeidh an Ghaeilge níos láidre mar theanga pobail sa LPT
   • go mbeidh pobal an LPT ar fad níos coinsiasaí faoina roghanna teanga sa bhaile agus sa chomharsanacht d’fhonn níos mó deiseanna a thapú an Ghaeilge a úsáid sna réimsí ar fad atá ar fáil i LPT Tuaisceart Dhún na nGall